+91 80-22955350

Office-Bearers

Sri. N R Panditharadhya

Shri N R Pandith Aradhya

President

View Profile
Sri. T. S. Henjarappa

Shri T S Henjarappa

Vice-President

Sri. W. H. Anil Kumar

Shri W H Anil Kumar

Vice-President

Sri. B. M. Parthasarathy

Shri B M Parthasarathy

Honorary Treasurer

Dr. Wooday P. Krishna

Nadoja Dr. Wooday P Krishna

Honorary General Secretary

View Profile
Sri S. Sheshanarayana

Shri S Sheshanarayana

Honorary Joint Secretary

Sri. M.S. Nataraj

Shri M S Nataraj

Honorary Assistant Secretary

Trustees

Shri B. A. Ananthram

Shri W. D. Ashok

Dr. A. C. Chandrashekar Raju

Shri N. P. Karthik

Shri K. Krishnaswamy

Shri H.K. Lingaraju

Shri B. C. Lokanath

Shri W. P. Manjunath

Shri R. B. Mruthyunjaya

Shri H. N. Muddukrishna

Shri M. V. Mukund

Prof. K. P. Narasimha Murthy

Shri P. C. Narayana

Shri G. Paramashivaiah

Shri C. Prashanth Kumar

Shri C. Purushotham

Shri W. G. Ramakrishna

Shri B. Shankar

Shri Shashank M. Gopal

Shri W. P. Shivakumar

Shri G. N. Somashekhar

Shri S. Suresh

Shri K. P. C. Swamy

Shri W. D. Vijaya Kumar