Board of Trustees

Sri. B. A. Ananthram

Sri. W. D. Ashok

Sri. A. C. Chandrashekar Raju

Sri. K. P. C. Swamy

Sri. B. C. Lokanath

Sri. G. N. Somashekhar

Prof. C. L. Basavarajaiah

Sri. K. Krishnaswamy

Sri. H.K. Lingaraju

Sri. C. Purushotham

Sri. W. P. Manjunath

Sri. Mruthyunjaya R. B.

Sri. H. N. Muddukrishna

Sri. P. C. Narayana

Sri. V. Narayanaswamy

Sri. S. Suresh

Sri. M. Gopal

Sri. T. V. Maruthi

Sri. W. G. Ramakrishna

Sri. M. S. Nataraj

Sri. Paramashivaiah G.

Sri. B. Shankar

Sri. W. P. Shivakumar

Sri. W. D. Vijaya Kumar

Sri. N. P. Karthik

Prof. K. P. Narasimha Murthy

Sri. T. V. Sriramu